ArcWind AB är måna om sina besökare och användares integritet och dataskydd, vi vill ge alla så bra insyn som möjligt i varför och hur vi hanterar personuppgifter.

ArcWind AB krypterar den absoluta majoriteten av personuppgifter i våra databaser och krypterar all webbtrafik med SSL. Vidare ska alla besökare på webbplatser som använder kakor och annan lokalt lagrad data informeras om detta. Besökaren måste informeras om att kakor och annan lokalt lagrad data används och syftet med dessa samt lämna sitt särskilda samtycke till att de sparas.

Upphov och ansvar

Det här dokumentet har tagits fram av ArcWind AB som är ytterst ansvarig för policydokument och ansvarar för att policyn följs i relevanta sammanhang.

Personuppgiftsansvarig: ArcWind AB.
Personuppgiftsansvarig kontaktas primärt via epost via .

ArcWind AB, etablerat 2020, är ett registrerat aktiebolag med säte i Stockholms län.
Organisationsnummer: 559287-4894
Momsregistreringsnummer: SE559287489401
D-U-N-S®nummer: 350 948 723

Registrerad som arbetsgivare, momsregistrerad och godkänd för F-skatt
SWISH: 123 632 41 49 | BANKGIRO: 5601-7668
BIC: HANDSESS | IBAN: SE30 6000 0000 0002 7473 1258
Postadress: ArcWind AB
att: Dataenheten
Box 152
116 74 Stockholm
Sweden

Telefonsamtal: 076 943 66 01
Epost: data@bot.arcwind.se

Uppdatering av detta dokument

ArcWind AB har rätt att ändra dessa avtalsvillkor från tid till annan. Eventuella större ändringar meddelas via berörda tjänster, eller med andra medel, för att ge dig möjligheten att granska ändringarna. Ändringarna gäller inte retroaktivt.
Om du motsätter dig någon ändring ska du sluta använda våra tjänster.

Om du har frågor eller feedback

Det är mänskligt att inte förstå och att ha frågor. Har du frågor och funderingar eller vill komma med feedback tar vi gärna emot det via kontaktuppgifterna ovan.

Dataskydds- och integritetspolicy

Introduktion

ArcWind AB är måna om sina besökare och användares integritet och dataskydd, vi vill ge alla så bra insyn som möjligt i varför och hur vi hanterar personuppgifter.

Begrepp och definitioner

Detta avsnitt definierar begrepp.

Berörda lagstiftningar

Detta avsnitt beskriver vilka lagstiftningar som denna policy hänvisar till och hur de eventuellt förkortas.

Dina rättigheter

Detta avsnitt avhandlar vad dina rättigheter är.

Var och vilka behandlar personuppgifter

Detta avsnitt beskriver var och vilka som behandlar personuppgifter, samt var de lagras.

Underleverantörer

Detta avsnitt avhandlar vilka ArcWind AB samarbetar med.

Kakor och annan lokalt lagrad data

Detta avsnitt avhandlar hur ArcWind AB behandlar kakor och annan lokalt lagrad data.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgifter i telekommunikation

Detta avsnitt avhandlar hur ArcWind AB behandlar personuppgifter i telefonsamtal, SMS, MMS och liknande.

Personuppgifter i Epost

Detta avsnitt avhandlar hur ArcWind AB behandlar personuppgifter i epost.

Personuppgifter i Nyhetsbrev

Detta avsnitt avhandlar hur ArcWind AB behandlar personuppgifter i nyhetsbrev.

Personuppgifter i text-, bild-, film- och ljudmaterial

Detta avsnitt avhandlar hur ArcWind AB behandlar personuppgifter i text-, bild-, film- och ljudmaterial.

Personuppgifter i förlagsverksamhet

Detta avsnitt avhandlar hur ArcWind AB behandlar personuppgifter i förlagsverksamhet.

Kund- och leverantörspersonuppgifter

Detta avsnitt avhandlar hur ArcWind AB behandlar personuppgifter i affärsrelationer.

Personuppgifter i sociala medier

Detta avsnitt avhandlar hur ArcWind AB behandlar personuppgifter i sociala medier.

Personuppgifter i appen I dina Händer

Detta avsnitt avhandlar hur ArcWind AB behandlar personuppgifter i appen I dina Händer.

Personuppgifter i appen ArcWind Insight & ArcWind Registrator

Detta avsnitt avhandlar hur ArcWind AB behandlar personuppgifter i appen ArcWind Insight och  ArcWind Registrator.

Anställdas och konsulters personuppgifter

Detta avsnitt avhandlar hur ArcWind AB behandlar personuppgifter kopplade till oss som arbets- och uppdragsgivare.

Rutiner

Rutin vid extern personuppgiftsförfrågan

Detta avsnitt avhandlar hur ArcWind AB agerar vid en personuppgiftsförfrågan.

Rutin vid personuppgiftsincident

Detta avsnitt avhandlar hur ArcWind AB agerar vid en personuppgiftsincident.