Introduktion

ArcWind AB krypterar den absoluta majoriteten av personuppgifter i våra databaser och krypterar all webbtrafik med SSL. Vidare ska alla besökare på webbplatser som använder kakor och annan lokalt lagrad data informeras om detta. Besökaren måste informeras om att kakor och annan lokalt lagrad data används och syftet med dessa samt lämna sitt särskilda samtycke till att de sparas.

Upphov och ansvar

Det här dokumentet har tagits fram av ArcWind AB som är ytterst ansvarig för policydokument och ansvarar för att policyn följs i relevanta sammanhang.

Personuppgiftsansvarig: ArcWind AB, data at bot.arcwind dot se .

Uppdatering av detta dokument

ArcWind AB har rätt att ändra dessa avtalsvillkor från tid till annan. Eventuella större ändringar meddelas via berörda tjänster, eller med andra medel, för att ge dig möjligheten att granska ändringarna. Ändringarna gäller inte retroaktivt.

Om du motsätter dig någon ändring ska du sluta använda våra tjänster.

Om du har frågor eller feedback

Det är mänskligt att inte förstå och att ha frågor. Har du frågor och funderingar eller vill komma med feedback tar vi gärna emot det via data at bot.arcwind dot se .

Dataskydds- och integritetspolicy

Introduktion

ArcWind AB är måna om sina besökare och användares integritet och dataskydd, vi vill ge alla så bra insyn som möjligt i varför och hur vi hanterar personuppgifter. 

Begrepp och definitioner

Detta avsnitt definierar begrepp.

Berörda lagstiftningar och dess förkortningar

Detta avsnitt beskriver vilka lagstiftningar som denna policy hänvisar till och hur de eventuellt förkortas.

Individers rättigheter

Detta avsnitt avhandlar vad dina rättigheter är.

Var och vilka behandlar personuppgifter

Detta avsnitt beskriver var och vilka som behandlar personuppgifter, samt var de lagras.

Underleverantörer

Detta avsnitt avhandlar vilka ArcWind AB samarbetar med.

Kakor och annan lokalt lagrad data

Detta avsnitt avhandlar hur ArcWind AB behandlar kakor och annan lokalt lagrad data.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgifter i telekommunikation

Detta avsnitt avhandlar hur ArcWind AB behandlar personuppgifter i telefonsamtal, SMS, MMS och liknande.

Personuppgifter i Epost

Detta avsnitt avhandlar hur ArcWind AB behandlar personuppgifter i epost.

Personuppgifter i Nyhetsbrev

Detta avsnitt avhandlar hur ArcWind AB behandlar personuppgifter i nyhetsbrev.

Personuppgifter i text-, bild-, film- och ljudmaterial

Detta avsnitt avhandlar hur ArcWind AB behandlar personuppgifter i text-, bild-, film- och ljudmaterial.